Felhasználási Feltételek

a pszichoco.hu domain név alatt elérhető weboldal és hozzá kapcsolódó szolgáltatások felhasználási feltételei.

A pszichoco.hu weboldalra (továbbiakban weboldal) elküldött személyes adatokra a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek az irányadóak.

Jelen Felhasználási feltételek dokumentum a weboldalon szintén megtalálható Felelősségi Nyilatkozattal együtt érvényes.

A Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja:

2022. október.31.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha jelen Felhasználási Feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

 • Fantázianév: PszichoCo terápia és coaching
 • Cég neve: LPC Experts Kft
 • A szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 7.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
  rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@pszichoco.hu
 • A szolgáltató telefonszáma: +3620/9225907
 • Adószám: 13502014-1-13
 • Cég neve: Silicium Network Informatikai Kft
 • A szolgáltató székhelye: 1065 Budapest, Révay köz 4.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@webpark.hu
 • A szolgáltató telefonszáma: +3670/9447008
 • Adószám: 23474178-2-42

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Felhasználási Feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 5 (öt) nappal a weboldalon közzéteszi.

Felelősség

A weboldal látogatásával, bármilyen jellegű használatával a Felhasználó elfogadja a jelen internetes oldal alábbiakban rögzített Felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy jelen weboldalt saját és kizárólagos felelősségére nyitja meg és használja. A Szolgáltató mindig a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, azonban nem vállal felelősséget a weboldalon megjelentetett tartalmak használatából fakadó, információkra való hagyatkozásból adódó esetleges károkért vagy sérülésért.

Előfordulhat, hogy a weboldalon egészségügyi információk találhatók, melyek nem helyettesíthetik a szakszerű egészségügyi ellátást és szakember tanácsát. A Felhasználó egészségügyi kérdésekben mindig konzultáljon kezelőorvosával.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található tartalmakat előzetes értesítés nélkül bármikor szabadon megváltoztathatja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon elérhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése a Felhasználó saját felelőssége.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal használata, a weboldalról történő bármely anyag letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más eszközét, tulajdonát érintő esetleges károkért. Bármely anyag letöltése a weboldalról a Felhasználó saját felelőssége.

A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más (harmadik felek által készített, üzemeltetett) honlapok tartalmáért, illetve ezek használatából származó semmilyen kárért, költségért, veszteségért. Továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősségét a weboldalon megjelenő bármely reklámra vonatkozóan.

Nem kizárható, hogy a weboldalon található bizonyos adatok, valamely tartalmak nem érvényesek más országokban. Előfordulhat, hogy egyes helyeken tiltják a tartalmak felhasználását, elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget azon esetekért, amikor valamely Felhasználó olyan helyről éri el a weboldalt, és úgy használja fel az itt talált információkat, tartalmakat, ahol, és ahogyan azt a helyi jogszabályok tiltják.

Szerzői jogok

A weboldalon (www.pszichoco.hu) elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.

A weboldalon található tartalom, valamint az esetlegesen megküldött hírlevelekben található szövegekhez, egyes képekhez és egyéb anyagokhoz fűződő szerzői jogok és szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultjai Jungné Penyák Erika és Sonkoly Zsuzsanna (a Szolgáltató tulajdonát képezi).

A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók és nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel. Ezen tartalmak bármilyen nem engedélyezett felhasználása (szerzői jogok, szellemi alkotáshoz fűződő jogok, stb.) és egyéb jogellenes cselekmények alapján kártérítést vonhat maga után.

A weboldal tartalmának (cikkek, képek, egyéb anyagok) másolása, felhasználása (másik weboldalon, kiadványban, stb.) és publikálása – egészben, vagy részben – a szerzők (Jungné Penyák Erika és Sonkoly Zsuzsanna) előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

A pszichoco.hu oldalon szereplő tréningeken, egyéni és csoportos foglalkozásokon, csoportos programokon, valamint táborokban való részvétel.

Szolgáltatások megrendelésének módja és folyamata, együttműködés létrejöttének feltételei:

A megjelenített szolgáltatások az oldalon található jelentkezési (regisztrációs) űrlapokon, e-mailben vagy telefonon rendelhetők meg. A kapcsolattartás személyesen, e-mailben vagy telefonon lehetséges.

Egyéni foglalkozások:

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

A Felhasználó nagykorú, cselekvőképes személy, aki mentálisan egészséges és képes a saját döntéseiért felelősséget vállalni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a konzultáció nem minősül egészségügyi ellátásnak, nem helyettesíti a pszichológiai vagy pszichiátriai ellátás igénybevételét.

A szolgáltatás magyar nyelven történik.

A szolgáltatás díja:

A Szolgáltató weboldalán a „Szolgáltatások” menüpont alatt az egyes szolgáltatásoknál és az „Árak” menüpontban feltüntetett aktuális díj, vagy szóbeli egyeztetéskor létrejött egyedi árajánlat vagy írásban rögzített kedvezményes díj.

A díjfizetés személyes konzultáció esetén történhet készpénzben a helyszínen, vagy utólag, átutalással.

A Felhasználó köteles megadni a mindenkori számlázáshoz szükséges jogszabályban előírt adatait. (név, cím, céges számla igénye esetén cégnév, cég címe, adószám)

Időpontfoglalás és lemondás

Az ülések előre egyeztetett időpontban történnek. Az időpontfoglalás történhet személyesen, vagy telefonon, vagy a weblapon található időpontfoglalás űrlap segítségével e-mailben illetve visszahívás kérésével.

a Felhasználó az általa kiválasztott időpontban köteles megjelenni:

 • személyesen, a Szolgáltató által megjelölt helyen (személyes konzultáció)
 • vagy online video hívás igénybevételével (online konzultáció).

A Felhasználó részéről a foglalás lemondására díjmentesen a lefoglalt időpontot megelőző minimum 48 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző kevesebb mint 48 órával kerül sor, a Felhasználó az weboldalon szereplő vagy megbeszélt díj 50%-ának megfelelő lemondási díjat, amennyiben kevesebb, mint 24 órával kerül sor a weboldalon szereplő, vagy megbeszélt díj 100%-át köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy a konzultációt később igénybe veszi-e.

A konzultáció másik időpontban történő igénybevétele maximum 2 lemondás esetén vehető igénybe.

A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy betegség vagy elháríthatatlan akadályok esetén, a konzultációt lemondja, a már kifizetett díjak teljes összegben történő visszautalása mellett, vagy más egyeztetett időpontban tartsa meg.

Csoportos foglalkozások, önfejlesztő csoportok, mindfulness csoportok, workshopok, egyéb rendezvények

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

Felhasználó lehet nagykorú, mentálisan egészséges személy, aki szellemi teljesítőképessége birtokában van, és képes a saját döntéseiért felelősséget vállalni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a csoportos foglakozások és a workshopok nem minősülnek egészségügyi ellátásnak, nem helyettesítik a pszichológiai vagy pszichiátriai ellátás igénybe vételét.

A szolgáltatás magyar nyelven történik.

A szolgáltatás díja:

A Szolgáltató weboldalán az „Események” menüpont alatt, az adott esemény oldalán feltüntetett aktuális díj.

A csoportos foglalkozások, tréningek, és egyéb csoportos rendezvények díja a jelentkezés után, a szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján vagy ha erre a Szolgáltató lehetőséget nyújt készpénzben a csoportos foglalkozás, tréning vagy rendezvény helyszínén fizethető meg. Erre vonatkozó pontos információkat a weblapon az egyes csoportos foglalkozások, tréningek és rendezvények oldalán lehet megtalálni.

A Felhasználó köteles megadni a mindenkori számlázáshoz szükséges jogszabályban előírt adatait. (név, cím, céges számla igénye esetén cégnév, cég címe, adószám)

Időpontfoglalás és lemondás

A csoportos foglalkozások, tréningek és a workshopok a weboldalon és/vagy közösségi oldalakon meghirdetett feltételekkel és időpontban történnek. A jelentkezés történhet a weboldalon található űrlap segítségével, e-mailben vagy telefonon.

a Felhasználó az általa kiválasztott tréningen köteles megjelenni,

 • személyesen, a Szolgáltató által megjelölt helyen

Csoportos foglalkozás, tréning, workshop vagy egyéb rendezvény esetén a foglalás díjmentes lemondására a Felhasználó részéről a lefoglalt időpontot megelőző minimum 14 nappal van lehetőség.

Amennyiben a lemondásra a csoportos foglalkozást, tréninget, workshopot vagy egyéb rendezvényt megelőző kevesebb mint 14 nappal kerül sor, a Felhasználó elesik a visszatérítéstől.

Felhasználó a korábban megrendelt Szolgáltatást e-mailben, írott formában tudja lemondani. Ezt a Szolgáltató e-mailben, írott formában igazolja vissza.

Felhasználó az eseményekre történő jelentkezés során köteles saját, valós adatait megadni. A
jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a
létrejövő elektronikus szerződés semmisnek minősül. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kellemetlenségekért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató a csoportos foglalkozásokat, tréningeket és a workshopokat a weblapon és közösségi oldalain meghirdetett időpontokban és tematikával tartja, meghatározva a minimum és maximum létszámot. Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a minimumlétszám alatti jelentkezés esetén az eseményt törölje, a már kifizetett díjak teljes összegben történő visszautalása mellett.

A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy betegség vagy elháríthatatlan akadályok esetén, maga helyett más szakmai csoportvezetőt, vagy workshop vezetőt biztosítson, vagy az eseményt törölje, a már kifizetett díjak teljes összegben történő visszautalása mellett.

Az egyéni vagy bármilyen csoportos foglalkozással, tréninggel, wokshoppal kapcsolatos jelentkezés kapcsán esetlegesen felmerülő problémák miatt a Szolgáltató felkeresése e-mailben vagy telefonon lehetséges: info@pszichoco.hu vagy +36(20) 922-5907. A megkeresésre Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül e-mailben válaszol, és tájékoztatja a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről és lépéseiről.

A Szolgáltató a hozzá érkezett bármilyen egyéb panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és arra érdemi választ ad. Amennyiben a panaszra a Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban megindokolja. A jogviták elsősorban békés úton közvetlenül vagy a fogyasztó lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők.

 

A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve amennyiben a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges (pl. számlázás, online fizetés, könyvelés).

A megadott személyes adatokat Szolgáltató közvetlen, üzletszerzési céllal is kezelik.

(GDPR 47). Vagyis a weblapon történő időpontfoglalás vagy a weblapon keresztül történő
szolgáltatás megrendelés (eseményre történő jelentkezés) során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó/megrendelő/jelentkező kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

A szolgáltatásra történő jelentkezés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a Szolgáltatás
teljesítéséhez használja fel, kivéve az elektronikus levelezési címet, melyet az ezt
megelőző pontban említett módon és feltételekkel, a megrendelő kifejezett hozzájárulásával használ fel.

A Szolgáltatás megrendelésből készült számla adatai rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A számlázást követően az előzőekhez nem tartozó adatok törlésre kerülnek. A törlési idő a weboldalon feltüntetett

Adatkezelési Tájékoztatóban kerül pontosításra. A megadott adatok törlése, módosítása a jogosult által bármikor kérhető írásban.

A weblap böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Ön nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.
Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. További információk és részletes leírás az Adatkezelési tájékoztatóban.

A jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK. (2013.évi V. törvény), az EKER törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény), valamint a fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A PszichoCo önfejlesztő és/vagy mindfulness tréningjére, online tanfolyamaira, egyéni konzultációira való jelentkezéssel az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A PszichoCo online és offline önfejlesztő és/vagy mindfulness programok, oktatóanyagok, valamint egyéni konzultációk semmiképpen nem helyettesítik a képesített orvosi, pszichológiai tanácsadást, diagnózist, pszichoterápiát és kezelést.

A segítő szakembereink nem orvosok, nem pszichológusok, nem pszichoterapeuták, és nem pszichiáterek. A weboldalon megjelenhetnek olyan hétköznapi kifejezések, amelyeket az előbb említett szakmák is használnak, ám ezek mindennaposak és közkeletűek, így ezeket körülményes lenne mellőzni a magyar nyelvű szövegírásból és kommunikációból.

Ha az olvasó vagy jelentkező ügyfél valamilyen orvosi vagy pszichológiai problémában szenved, azonnal forduljon orvoshoz vagy más megfelelően képesített személyhez vagy szolgálathoz.

A PszichoCo segítő szakemberei nem foglalkoznak mentálisan sérült, pszichiátriai kezelés vagy pszichoterápiában résztvevő ügyfelekkel, és a programokon mindenki a saját elhatározásából és saját felelősségére vesz részt. A résztvevő egyedül vállalja a felelősséget a saját lelki-szellemi belső folyamataiért.

Amennyiben az ügyfél pszichiátriai kezelés alatt áll, úgy csakis saját felelősségére használhatja az oktatóanyagokat, kurzusokat. Súlyos mentális probléma esetén minden esetben javasolt felkeresni (államilag elismert diplomával rendelkező) pszichológust vagy pszichiátert, még akkor is, ha más segítő erre nem hívja fel a figyelmet!

Amennyiben az ügyfél – nem tudás vagy elhallgatás okán – nem ad tájékoztatást a PszichoCo szakembereinek mentális betegségéről, és egy már megkezdett folyamat során a segítő szakembereink úgy ítélik meg, hogy az ügyfélnek a coaching és a terápiás beszélgetések, valamint a PszichoCo által nyújtott tréningek nem elegendőek, vagy nem megfelelőek, jogosultak az ügyfél érdekében a folyamatot megszakítani, és javaslatot tenni pszichológus vagy pszichiáter kolléga megkeresésére. Ezt az ügyfelek kifejezetten elfogadják.

Érdekel

Változást szeretnél? Merj segítséget kérni!