megosztás

Business coaching

Merj változtatni, hogy tudj változni.
Coaching PszichoCo szemlélettel

Coach

Támogató kíséret
01

Ügyfél

Belső erőforrás
02

Folyamat

Bizalmi viszony
03

Eredmény

Globális szemlélet
04
Terápia
& Coaching
Egyéni terápia és Coaching egy folyamaton belül.
Egyet hátra – kettőt előre
Egyet hátra – kettőt előre.
Múlt... Jelen... Változás
Dolgozni a múlttal, haladni a jelenben és változást elérni a jövőben.
PszichoCo szemlélet!
Lorem

A coaching fogalma eredetileg a sportból adaptálódott az 1980-as évek elején az üzleti világba, majd később a hétköznapi életünkbe is. A coach edzőt, a coaching pedig edzést jelent.

Az edző abban támogatja a sportolót, hogy a legtöbbet hozza ki magából. Nem ő fut, nem ő ugrik, nem ő evez, tehát nem ő cselekszik, ő csak a háttértámogatást adja. Az edző feladata, hogy felismerje a sportoló erősségeit, gyengeségeit, és segítse őt, hogy a legtöbbet tudja kihozni önmagából.

Ilyen a coach is. Kívülről figyeli az ügyfelét, értő figyelemmel, intervenciós technikákkal és megfelelő eszköztárral segíti, hogy észrevegye az előtte addig rejtve maradt összefüggéseket. Támogatja, hogy jobban tudjon kapcsolódni önmagához, hogy a saját belső erőforrásainak mozgósításával tudjon elindulni a változás útján és megoldást találjon helyzetére.

A coach tehát nem tanácsadó, mint ahogy az edző sem sportoló.

A coaching folyamatban a hangsúly a változáson, változtatáson van, illetve azon, hogy az ügyfél képessé váljon megvalósítani a céljait, vágyait.

A coaching fontos feltétele, hogy a coach és az ügyfele között tökéletes bizalmi viszony alakuljon ki, mert csak így lehet sikeres az együttműködés.

A coachingban több irányzat fejlődött és vált önálló ággá az elmúlt évtizedekben:

 • A life coaching, ami a magánélettel és a munkahellyel kapcsolatos problémákban, illetve a kettő összehangolásában nyújt támogatást.
 • A business coaching vezetőknek, menedzsereknek segít, hogy önmagukat és a beosztottjaikat fejlesszék a jobb együttműködés, és teljesítményt elérése érdekében.

A coaching lehet egyéni vagy csoportos a probléma természetétől és az igényektől függően.

Mi a business coaching, és miért én?

Az üzleti, illetve „business” coachingban üzleti kontextusban dolgozunk együtt a jobb üzleti és vezetői teljesítmény elérése érdekében. A business coachingnál nem feltétlenül szükséges a coach szakmai, üzleti, vezetői tapasztalata, az ügyfelek azonban szívesebben választanak ilyen tapasztalatokkal rendelkező coachot. A business coach témában való jártassága, konkrét tapasztalata, üzleti, vezetői, menedzser, vállalkozói ismerete növelheti a bizalmat, a kapcsolatépítést, könnyítheti a teljes folyamatot.

A business coach a coaching folyamat elején segít az ügyfelének, hogy pontosítani tudja a céljait, és hogy felismerje a cél elérését gátló akadályokat, nehézségeket. A probléma feltárása, megjelölése után, a coach segít, hogy ügyfele rájöjjön, mit kell tennie a továbbiakban, és melyek azok a dolgok, amin feltétlenül változtatnia kell ahhoz, hogy a megjelölt célt elérhesse. A coach visszajelzései segítik az ügyfelet a kijelölt térben mozogni. Támogat, segít felszínre hozni az ügyfelében rejlő potenciákat, rámutat azokra a dolgokra, amelyek elengedhetetlenek a siker eléréséhez.

A business coaching során a coach adhat erősebb visszajelzéseket annak érdekében, hogy a folyamat hatékonyabb legyen. A felek ezt szerződésben szabályozzák. Egy erősebb tükör vagy a gyengeségek, hiányosságok, szükséges vezetői kompetenciák, vezetői működésmódok pontosabb megjelölése a coaching folyamat   eredményességét befolyásolhatják.

Egy-egy üzleti téma 5-10 alkalom alatt megoldódhat, de a coaching folyamat során felbukkanhatnak egyéb új, még a business coaching területéhez tartozó témák is, amelyekre újra lehet szerződni. A coaching hosszúsága személyre szabott, függ a cél komplexitásától is. Az eredmény eléréséhez szükséges a tanultak gyakorlatba ültetése is.

Egy folyamat során megeshet az is, hogy a tipikus vezetői kihívások kapcsán felszínre kerülnek olyan működési mintázatok, amelynél a vezetői szerepektől eltávolodva a vezető, mint teljes ember kerül fókuszba. Ilyenkor a vezetői, üzleti teljesítmény javításához, szülői, családi minták átalakításának lehetőségével is szembe kell nézni. Ezen a ponton a szigorúan vett business coaching véget érhet, és átszerződésre kerülhet sor. Az új szerződés a vezetőt, mint teljes embert helyezi fókuszba, a múltjával, jelenével, jövőjével, működési mintázataival, kapcsolataival, a környezetével való kapcsolódásaival együtt. Ebben a folyamatban fontos szerepe lehet a PszichoCo szemléletnek, mert megeshet, hogy olyan területre „tévedünk”, ahol mélyebb terápiás jelenlétre lesz szükségünk.

A PszichoCo szemlélet megálmodójaként, két év terápiás képzéssel a hátam mögött lehetőségem nyílik arra is, hogy a mélyebb szinteken gyökerező problémákra rálássak, és szükség esetén terapeuta bevonását javasoljam a folyamatba.

Business coacként – noha a fókusz az ügyfél saját erőforrásainak bevonásán marad – előny lehet a több, mint 20 éves múltra visszatekintő vállalkozói, vezetői tapasztalatom, ami megkönnyítheti a kapcsolat kialakításának folyamatát, valamint a bizalomépítést /Penyák Erika – life és business coach/.

Business coaching témák lehetnek:

 • vezetői kompetenciák fejlesztése,
 • konfliktuskezelés,
 • önbizalom, magabiztosság fejlesztése,
 • kapcsolatépítés, kapcsolattartás cégen belül,
 • kreatív, nyitott gondolkodás kialakítása,
 • fenntartható növekedés elősegítése,
 • a munkatársak motiválása, együttműködés fejlesztése,
 • példamutatás,
 • irányítás és iránymutatás,
 • inspiráló munkahelyi légkör megteremtése,
 • munkahelyi nézeteltérések kezelése,
 • hatékony kommunikáció,
 • a megfelelő emberek megtalálása a különböző pozíciókba,
 • új nézőpontok bevonása a cég életébe,
 • meglévő stratégiák újragondolása,
 • célkitűzési sratégiák,
 • döntési stratégiák, döntéshozatal,
 • felelősségvállalás, felelősség megosztása,
 • határtartás,
 • vezetői image kialakítása,
 • coaching szemléletű vezetés,
 • tulajdonosi szemléletben működni,
 • kiégés és annak elkerülése,
 • hatékony időgazdálkodás,
 • eredményesség,
 • az állandóan jelentkező nyomás és stressz kezelése,
 • magánélet-karrier egyensúlya,
 • változás menedzsment,
 • munkatársak bevonása, felhatalmazás,
 • csapatépítés, csapatstratégia,
 • kollégák tisztelete,
 • transzparencia,
 • renitensek kezelése, elbocsátás,
 • teljesítmény menedzsment,
 • jelenlét, távolságtartás, 
 • kockázatvállalás.

Business coaching

coaching PszichoCo szemlélettel
30.000 Ft /60 perc
 • értő figyelem
 • intervenciós technikák
 • 20 éves üzleti szakmai tapasztalat
 • terápiás támogatás
 • online és személyesen

Időpontfoglalás

Változást szeretnél? Merj segítséget kérni!